Przejdź do treści

Aparatura

Spektrometr mas typu QTOF (Impact HD, Bruker), UHPLC (UltiMate 3000 Thermo Scientific/Dionex)

Hybrydowy, kwadrupolowy spektrometr mas z analizą czasu przelotu (TOF) i jonizacją w ciśnieniu atmosferycznym (ESI lub APCI). Próbki mogą być podawane do źródła za pomocą pompy strzykawkowej,chromatografu cieczowego lub gazowego.Spektrometr mas Impact HD połączony jest standardowo z chromatografem cieczowym UHPLC (UltiMate 3000) Thermo Scientific/Dionex z szybkim (200 Hz) detektorem diodowym.

ZAKRES BADAŃ

- analizy jakościowe,
- możliwość badania jonów dodatnich i ujemnych,
- zakres mas 50 – 20000 m/z,
- możliwość prowadzenia eksperymentów MS/MS.

ZASTOSOWANIE

Badania metabolomiczne, określanie wzoru sumarycznego małych cząstek, analiza białek.

 

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM