Przejdź do treści

Archiwalne ogłoszenia

 

 

 

 

 

 

ogłoszenie o pracę

 

 

 

 

Nazwa jednostki: Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nazwa stanowiska: Post-doc

Typ konkursu NCN: OPUS - ST, projekt pt. „Supramolekularne czujniki gazów oraz zmian ciśnienia bazujące na materiałach dwuwymiarowych”

Wymagania: 
- Stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub z dziedziny pokrewnej 
- Udokumentowany dorobek naukowy 
- Wiedza z zakresu inżynierii materiałowej i nanotechnologii
- Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 
- Wysoka kultura osobista, kreatywność,  samodyscyplina
- Duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą

Termin składania ofert: do 15.08.2020r. 

Forma składania ofert: e-mail na adres: artur.ciesielski@amu.edu.pl

Opis zadań:
Badania realizowane w ramach projektu dotyczą opracowania nowych materiałów hybrydowych opartych na materiałach dwuwymiarowych (2DM) uzyskanych metodą odgórną (top-down) wraz z dogłębnym zbadaniem podstawowych i stosowanych zależności pomiędzy ich architekturą a funkcjonalnością. 
Kandydat będzie zaangażowany w pracę syntetyczną funkcjonalnych materiałów dwuwymiarowych (m.in. G, GO, MoS2) wraz z ich charakterystyką spektralno-strukturalną. Ponadto, post-doc będzie interpretował i opracowywał wyniki badań własnych w formie publikacji naukowych oraz opiekował się pod względem merytorycznym nad doktorantami i magistrantami zaangażowanymi do pracy naukowej w projekcie

Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu, na podstawie umowy o pracę na okres 24 miesięcy (z możliwością przedłużenia). Preferowany początek zatrudnienia październik 2020r. Wynagrodzenie w kwocie 10 000 zł brutto-brutto/mc. 

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie (do 15 sierpnia 2020r.), na adres kierownika projektu, prof. wiz. dr hab. Artura Ciesielskiego, następujących dokumentów: 
– CV
– list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
– listę publikacji 
– kopię dyplomu doktorskiego
– wyrażenie zgody na przetwarzaniu danych osobowych 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 sierpnia 2020r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nas stronie jednostki: www.wczt.pl
 

 

 

 

 

Nazwa jednostki: Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant

Typ konkursu NCN: OPUS - ST, projekt pt. „Supramolekularne czujniki gazów oraz zmian ciśnienia bazujące na materiałach dwuwymiarowych”

Wymagania:
- Tytuł magistra nauk chemicznych lub z dziedziny pokrewnej
- Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- Duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą

Termin składania ofert: do 22.08.2020r.

Forma składania ofert: e-mail na adres: artur.ciesielski@amu.edu.pl

Opis zadań:
Badania realizowane w ramach projektu dotyczą opracowania nowych materiałów hybrydowych opartych na materiałach dwuwymiarowych (2DM) uzyskanych metodą odgórną (top-down) wraz z dogłębnym zbadaniem podstawowych i stosowanych zależności pomiędzy ich architekturą a funkcjonalnością.
Doktorant będzie zaangażowany we wstępne przygotowanie i przeprowadzenie syntez chemicznych funkcjonalnych materiałów dwuwymiarowych (m.in. G, GO, MoS2) wraz z ich podstawową charakterystyką spektralno-strukturalną. Ponadto, doktorant będzie wyszukiwał literatury naukowej oraz opracowywał wyniki badań własnych w formie manuskryptu.

Warunki zatrudnienia: Stypendium naukowe na okres 36 miesięcy, będzie wynosiło przez 24 mce: 3600  zł brutto-brutto, przez 12 mcy 4800 zł brutto-brutto. Preferowany początek zatrudnienia październik 2020r.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie (do 22 sierpnia 2020r.), na adres kierownika projektu, prof. wiz. dr hab. Artura Ciesielskiego, następujących dokumentów:
– CV
– list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych oraz ewentualnymi publikacjami
– kopię dyplomu magisterskiego
– wyrażenie zgody na przetwarzaniu danych osobowych

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 27 sierpnia 2020r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nas stronie jednostki: www.wczt.pl

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM