Przejdź do treści

Kontakt

DYREKCJA

 

prof. dr hab. Artur Stefankiewicz

Dyrektor
ars@amu.edu.pl
+48 61 829 1911

DYREKCJA

 

prof. UAM dr hab. inż Jakub Rybka

Zastępca Dyrektora
jakryb@amu.edu.pl
+48 61 829 1875

Zlecenia i problemy badawcze

badania@wczt.pl

+48 61 829 1983 
+48 61 829 1987

SEKRETARIAT

czt@amu.edu.pl

+48 61 829 1885
+48 61 829 1910

 

Lokalizacja

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM