Przejdź do treści

Władze

DYREKTOR CENTRUM
prof dr hab. Bronisław Marciniak

Profesor dr hab. Bronisław Marciniak, Wielkopolanin, profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był rektorem tej w uczelni w latach 2008-2016, a także przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta (2001-2004) oraz  członkiem i przewodniczącym Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UAM i dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.
Profesor Bronisław Marciniak specjalizuje się w fotochemii i chemii wolnych rodników. Jest autorem lub współautorem ponad 160 artykułów naukowych z tego zakresu, publikowanych głównie w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 1 patentu. Jest także redaktorem kilku prac zbiorowych, które ukazały się w międzynarodowych wydawnictwach. Był promotorem 10 rozpraw doktorskich i kilkudziesięciu prac magisterskich. Wielokrotnie przebywał w ośrodkach zagranicznych na stażach naukowych, m. in. w Kanadzie, Niemczech, Japonii , Chile oraz jako stypendysta Fulbrighta w USA. Nawiązane za granicą kontakty zaowocowały wieloletnią, intensywną współpracą międzynarodową z uniwersytetami na terenie Europy,  Ameryki i Japonii.
Profesor Marciniak potrafi skutecznie zabiegać o środki zewnętrzne na realizację zamierzeń naukowych. Sam kierował kilkunastoma grantami krajowymi i trzema projektami międzynarodowymi. Te ostatnie zasługują na szczególne podkreślenie, gdyż umożliwiły pozyskanie cennej aparatury specjalistycznej dla UAM i stworzenie sieci naukowo-badawczej w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej.
Legitymuje się bogatym, wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem organizacyjnym. Sprawował niemal wszystkie funkcje uniwersyteckie – od kierownika Zakładu, poprzez prodziekana, członka Senatu, prorektora aż do rektora UAM.  Był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2012-2016). Zasiadał w radach naukowych, m. in. Instytutu Chemii Fizycznej PAN,  Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Uczestniczył w organizacji międzynarodowych seminariów dotyczących studiów magisterskich i doktoranckich w procesie bolońskim oraz wielu międzynarodowych konferencji naukowych.
Prof. Bronisław Marciniak jest nie tylko uczonym, lecz także oddanym mężem, ojcem i dziadkiem, skupiającym rodzinę i przyjaciół przy wspólnym muzykowaniu. Innym zamiłowaniem profesora jest sport, a szczególnie siatkówka, którą nie tylko sam uprawia, ale i propaguje w środowisku akademickim Poznania.
 

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
tel. +48 61 829 1990
marcinia@amu.edu.pl

 

V-CE DYREKTOR CENTRUM
prof UAM dr hab. inż Jakub Rybka

Profesor UAM dr hab. inż. Jakub Dalibor Rybka, profesor Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, związany z tą uczelnią od 2013 roku. Studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie ukończył na Universitat fur Bodenkultur Wien w Austrii. Po kilku latach pracy na rzecz UAM procedura habilitacyjna ukończona została na Wydziale Biologii UAM. Naukowo zajmuje się wykorzystaniem nanomateriałów w biotechnologii oraz inżynierii biomedycznej.
Prywatnie, głowa rodziny, ojciec bliźniaków (Władysława oraz Witolda) w wieku przedszkolnym oraz fan youngtimerów marki Mercedes-Benz.

Prof. UAM dr hab. inż. Jakub Dalibor Rybka 
tel. +48 61 829 1875
jrybka@amu.edu.pl

 

V-CE DYREKTOR CENTRUM
prof. dr hab. Artur Stefankiewicz

Profesor dr hab. Artur R. Stefankiewicz, uzyskał stopień magistra chemii w 2005 roku pod kierunkiem Prof. dr hab. Wandy Radeckiej-Paryzek na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Następnie rozpoczął studia doktoranckie w grupie laureata nagrody Nobla, Prof. Jean-Marie Lehna w Strasburgu, które ukończył w roku 2009. W latach 2009-2013 pracował jako stażysta podoktorski na Uniwersytecie w Cambridge (Wielka Brytania) w zespole Prof. Jeremiego K. M. Sandersa. Jego głównym kierunkiem badań jest szeroko rozumiana chemii supramolekularna. Zajmuje się syntezą, badaniem właściwości fizykochemicznych i funkcji multidynamicznych nanostruktur takich jak nanokapsuły, polimery czy materiały adaptacyjne. Beneficjent wielu programów naukowych m.in. Marie Curie (UE), Homing Plus (FNP), Lider (NCBIR), Sonata Bis (NCN) czy Iuventus Plus (MNiSW). Za swoje osiągnięcia naukowe został wielokrotnie nagradzany m.in. był stypendystą BGF, laureatem nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą habilitację czy zdobywcą nagrody finałowej tygodnika Polityka.

Od 2019 r. jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. 

Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci (Wiktora i Hani). Jego pasją są sporty motorowe oraz podróże po Azji. 

Prof. dr hab. Artur Stefankiewicz
tel. +48 61 829 1911
ars@amu.edu.pl

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM