Przejdź do treści

Realizowane Projekty

Multifunkcyjne silseskwioksany jako reaktywne bloki budulcowe do syntezy zaawansowanych molekularnych oraz makromolekularnych hybrydowych związków

opis projektu

kierownik zespołu:

dr Kinga Stefanowska

Zespół:

Celem projektu jest opracowanie metod syntezy nowych alkenylo-funkcyjnych silseskwioksanów na drodze reakcji hydrosililowania wiązań potrójnych węgiel-węgiel (C≡C), oraz dalsza modyfikacja otrzymanych związków z wykorzystaniem reakcji sprzęgania z użyciem kompleksów palladu. Finalnym rezultatem projektu będzie otrzymanie szerokiej palety związków opartych na stabilnym termicznie krzemowo-tlenowym rdzeniu silseskwioksanu, zawierających w swych strukturach dodatkowo reaktywne, zdolne do dalszych przekształceń grupy funkcyjne. Otrzymane pochodne stanowiły będą unikalne, multifunkcyjne bloki budulcowe charakteryzujące się ciekawymi właściwościami fizyko-chemicznymi, znajdujące potencjalne zastosowanie w syntezie molekularnych oraz makromolekularnych układów hybrydowych. Dotychczasowe rezultaty projektu opublikowane zostały w czasopismach: Chemistry - An Asian Journal, 2018, 13, 2101-2108 oraz ChemCatChem, 2019, 11, 4848-4853.

Kinga Stefanowska

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM