Przejdź do treści

Realizowane Projekty

Biologiczne znaczenie lokalnych zmian w trójwymiarowej strukturze chromatyny wywołanych replikacją DNA

opis projektu

kierownik zespołu:

dr hab. Michał Gdula

Zespół:

Genom ludzki składa się z długiego na 2 metry DNA, które musi się zmieścić do jądra komórkowego o średnicy ~ 200 tysięcy razy mniejszej. Ta wielka dysproporcja rozmiarów powoduje, że genom w interfazowym jądrze musi być upakowany w bardzo uporządkowany sposób. Poza tym, że DNA jest mocno upakowane, równocześnie musi być łatwo dostępne dla kompleksów enzymatycznych uczestniczących m.in. w przetwarzaniu informacji genetycznej oraz jej kopiowaniu. Intrygujący problem badawczy - w jaki sposób komórki radzą sobie, żeby spełnić te dwa przeciwstawne wymagania - jest od lat przedmiotem intensywnych badań. Mój projekt ma na celu opisać jak na tą skomplikowaną trójwymiarową organizację wpływa kopiowanie genomu przed podziałem komórki na dwie potomne. Topografia replikacji DNA ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania jadra komórkowego, a także dla różnych chorób genetycznych włączając raka.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM