Przejdź do treści

Realizowane Projekty

Molekuły o zaprojektowanych właściwościach na bazie trójfunkcyjnych niecałkowicie skondensowanych silseskwioksanów.

opis projektu

kierownik zespołu:

mgr Magdalena Grzelak

Zespół:

Poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS) tworzą szeroką klasę zdefiniowanych chemicznie i strukturalnie materiałów nieorganiczno-organicznych, które ze względu na swoje rozmiary oraz trójwymiarową strukturę krzemowo-tlenowego rdzenia stanowią dobry element układów hybrydowych. Dodatkową zaletą POSS jest ich strukturalna różnorodność i bogactwo grup funkcyjnych jakie mogą zostać wprowadzone bezpośrednio do szkieletu. Celem projektu jest otrzymanie trójfunkcyjnych niecałkowicie skondensowanych silseskwioksanów (IC-POSS), których budowa będzie różnić się od symetrycznych układów sześciennych klatek silseskwioksanów. Kluczową cechą wyróżniającą je od znanych w literaturze związków będzie obecność wysuniętych ze szkieletu POSS trzech grup funkcyjnych, które pozwolą na ich dalszą modyfikacje, stanowiąc molekularne rusztowania do przyłączania chromoforów. Pozwoli to na zaproponowanie całej gamy związków, które różnić się będą miedzy sobą zarówno budową fragmentu silseskwioksanowego, rozmieszczeniem chromoforów oraz ich strukturą, co będzie miało istotne przełożenie na ich właściwości. Ponadto, pełna charakterystyka produktów umożliwi poznanie i określenie zależności między budową silseskwioksanów i chromoforów, a właściwościami fizykochemicznymi i spektralnymi umożliwiając w przyszłości projektowanie makromolekuł o pożądanych właściwościach.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM