Przejdź do treści

Realizowane Projekty

Katalityczne hydroborowanie związków π-sprzężonych w układzie powtórzeniowym i przepływowym

opis projektu

kierownik zespołu:

dr Jakub Szyling

Zespół:

Celem projektu jest opracowanie nowych metod syntezy związków boroorganicznych na drodze reakcji katalitycznego hydroborowania π-sprzężonych wiązań C-C w układzie reakcji powtórzeniowych (repetitive batch), a w końcowym etapie projektu, w warunkach przepływowych (continuous flow). Zastosowanie niekonwencjonalnych mediów reakcji pozwoli na eliminację toksycznych rozpuszczalników organicznych, wielokrotne użycie kosztownych katalizatorów, prosty i zarazem efektywny rozdział produktu z mieszaniny poreakcyjnej. Zagadnienia poruszane w projekcie pozwalające na zastosowanie niekonwencjonalnych mediów reakcji, wielokrotne użycie kosztownych katalizatorów, prosty i zarazem efektywny rozdział produktu z mieszaniny poreakcyjnej, stały się newralgicznym obszarem badań wiodących placówek naukowo-badawczych i przemysłu.

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM