Przejdź do treści

Realizowane Projekty

Synteza nowych funkcjonalizowanych poliolefin

opis projektu

kierownik zespołu:

dr Rafał Januszewski

Zespół:

Celem niniejszego projektu jest opracowanie metodologii syntezy nowych funkcjonalizowanych poliolefin wyposażonych w grupy organiczne, które są niemożliwe do wbudowania za pomocą konwencjonalnych reakcji polimeryzacyjnych. Projekt zakłada zastosowanie procesów katalitycznych w układzie tandemowym. Po wytypowaniu katalizatorów aktywnych we wszystkich zaplanowanych reakcjach, podjęte zostaną próby optymalizacji procesu w celu przeprowadzenia wszystkich przemian katalitycznych w systemie one-pot, co pozwoli na znaczące obniżenie kosztów syntezy. Uzyskane materiały zostaną zbadane w celu określenia ich właściwości termicznych oraz mechanicznych. Dodatkowo projekt zakłada odbycie 6-miesięcznego stażu w zagranicznej jednostce naukowej. Kierownik projektu na miejsce stażu wybrał Politechnikę w Turynie.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM