Skip to main content

Aparatura

Chromatograf gazowy (SCION-456, Bruker)

Chromatograf gazowy (SCION-456, Bruker) z detektorami FID i TCD oraz autosamplerem.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM