Skip to main content

Aparatura

Spektrometr UV-Vis (Nicolet Evolution 220 PC)

Spektrometr UV-Vis (Nicolet Evolution 220 PC) pozwala na rejestrację widm w zakresie 190 – 1100 nm. Jest to kompaktowe dwuwiązkowe urządzenie posiadające system zmiennej geometrii wiązki o szerokości szczeliny spektralnej równej 1 nm. Spektrometr umożliwia prowadzenie pomiarów w czterech podstawowych modułach: analiza spektralna, analiza przy stałej długości fali, analiza ilościowa i kinetyczna. Urządzenie obsługiwane jest przez zaawansowane oprogramowanie INSIGHT.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM