Skip to main content

Aparatura

Zestaw reaktorów wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych

Zestaw reaktorów wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych składa się z autoklawów o objętości 1000 ml wykonanych ze stopu HC Alloy C-276, mogących pracować pod ciśnieniem do 345 bar i do temperatury 500°C. Reaktory sterowane automatycznie wyposażone są w mieszadło mechaniczne oraz płaszcz grzejny i chłodzący. Reaktory ciśnieniowe o różnej objętości (25, 50 ml) z możliwością dozowania reagentów gazowych i pracujące pod ciśnieniem 200 bar znajdują się również w wyposażeniu laboratorium. Infrastruktura pozwala na prowadzenie procesów z reagentami gazowymi, pod wysokim ciśnieniem, jak również na prowadzenie procesów hydrotermalnych, z wydzieleniem znacznej ilości ciepła.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM