Skip to main content

Aparatura

Wytwarzanie masterbatchy i compouding metodą mieszania na walcach w stopionej masie

Przedmiot usługi
Przygotowanie mieszanin polimerów termoplastycznych z granulatów z użyciem dodatków, napełniaczy, modyfikatorów, plastyfikatorów i barwników. Homogenizacja układów polimerowych.


Zastosowanie
Przetwórstwo i modyfikacja tworzyw sztucznych. Wytwarzanie nowych materiałów na bazie termoplastycznych (czystych polimerów lub granulatów pochodzących z recyklingu) poprzez wprowadzenie modyfikatorów postaci włókien, cieczy. Otrzymane materiały można przetwarzać np. za pomocą technologii wytłaczania lub formowania wtryskowego.


Opis usługi
Przygotowanie homogenicznej mieszaniny tworzyw termoplastycznych z dodatkami modyfikującymi właściwości tworzyw metodą mieszania w stopionej masie na walcach z następczym rozdrabnianiem i granulacją.

Wynik
Wytworzenie granulat tworzywa sztucznego o określonym składzie.


Aparatura
Walcarka laboratoryjna mieszająca VM-150/280 Zamak Mercator z możliwością nagrzewania do 230˚C.
Zakres prędkości walców: 5 do 35 obr./min.
Modułowy zestaw urządzeń przetwórczo-pomiarowych do wytłaczania tworzyw termoplastycznych Haake
PolyLab OS (Thermo Scientific).

Opcje
Usługi powiązane: otrzymywanie znormalizowanych kształtek pomiarowych metodą wtrysku, mielenie, wytłazcanie, wytwarzanie materiałów termoplastycznych i filamentów do druku 3D w skali laboratoryjnej. Badania powiązane: oznaczenie masowego i objętościowego wskaźnika płynięcia (MFI), oznaczanie gęstości, reometria kapilarna, pomiar wytrzymałości na rozciąganie,
temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu, przyspieszone badania starzeniowe UV i w komorze klimatycznej.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM