Skip to main content

Aparatura

Wytwarzanie materiałów termoplastycznych i formowanie filamentów do druku 3D w skali laboratoryjnej

Wytwarzanie materiałów termoplastycznych i formowanie filamentów do druku 3D w skali laboratoryjnej

Przedmiot usługi
Mieszanie polimerów z dodatkiem modyfikatorów i tworzenie wsadów procesowych (przedmieszek, master batch). Wytłaczanie filamentów do druku 3D metodą FDM z nowych materiałów o zmodyfikowanych właściwościach.


Zastosowanie
Mieszanie przedmieszek (masterbatchy) oraz wytłaczanie filamentów do druku 3D w celach testowych. Poszukiwanie optymalnych parametrów procesu wytłaczania (prędkość, temperatura) dla nowych. Badanie wpływu dodatków (stabilizatorów, lubrykantów) i dodatków funkcjonalnych (przeciwutleniaczy, stabilizatorów UV, pigmentów, napełniaczy) na wytłaczalność materiałów termoplastycznych i filamentów do druku 3D.


Opis usługi
Otrzymywanie na walcarce laboratoryjnej lub na wytłaczarce dwuślimakowej nowych kompozycji polimerów i napełniaczy w postaci masterbatchy. Wytwarzanie granulatów z odpowiednią zawartością modyfikatorów, wytłaczanie filamentu o wymaganej średnicy.


Wynik
Materiały do druku 3D o nowych, zmienionych właściwościach, dostosowanych do indywidualnych wymagań klienta.

Aparatura
Modułowy zestaw urządzeń przetwórczo-pomiarowych do wytłaczania tworzyw termoplastycznych Haake PolyLab OS (Thermo Scientific). Walcarka laboratoryjna mieszająca VM-150/280 Zamak Mercator z możliwością nagrzewania do 230˚C.

Opcje
Możliwość wprowadzania do polimeru napełniaczy w postaci ciekłej lub w formie proszku z polimerami termoplastycznymi takimi jak PLA, ABS, PA i PET. Badania powiązane: druk 3D, właściwości reologiczne (w tym wysokotemperaturowe), MFI (melt flow index): MFR (melt flow rate), MVR (melt volume rate), temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy'ego, wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, oznaczenie wydłużenia trwałego, twardość metodą Shore'a, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej, badania TG i DSC.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM