Skip to main content

Aparatura

Oznaczanie temperatury topnienia ciał stałych / temperatury wrzenia cieczy

Oznaczanie temperatury topnienia ciał stałych / temperatury wrzenia cieczy

Przedmiot badania
Temperatura topnienia ciał stałych. Temperatura wrzenia cieczy.


Zastosowanie
Identyfikacja substancji na podstawie temperatury topnienia / wrzenia, badanie czystości związków chemicznych, określanie podstawowych parametrów fizykochemicznych. Badanie trwałości termicznej związków chemicznych.


Opis badania
Pomiar automatyczny z wyznaczaniem temperatury topnienia na podstawie parametrów optycznych przebiegu przemiany fazowej próbki w kapilarze. Standardowo wykonuje się trzy pomiary dla jednej próbki.

Wynik badania
Temperatura topnienia ciała stałego. Temperatura rozkładu ciała stałego. Temperatura wrzenia cieczy.

Aparatura
Aparat do oznaczania temperatury topnienia / wrzenia Büchi M-565.

Opcje

Badania powiązane: lepkość, gęstość, ocena hydrofobowości powierzchni,
pomiar współczynnika załamania światła.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM