Skip to main content

Aparatura

Pomiar współczynnika załamania światła / zawartości cukru w roztworze w stopniach Brixa [°Bx]

Pomiar współczynnika załamania światła / zawartości cukru w roztworze w stopniach Brixa [°Bx]

Przedmiot badania
Pomiar współczynnika załamania światła cieczy. Oznaczanie zawartości cukru w roztworze w stopniach Brixa [°Bx].


Zastosowanie
Pomiar współczynnika załamania światła cieczy (indeksu refrakcji [nD]). Wyznaczanie zawartości cukru w roztworach w stopniach Brixa [°Bx] (stosunku wagi cukru i wody, w której próbka została rozpuszczona).


Opis badania
Pomiaru dokonuje się w układzie odblaskowym z pryzmatem, w określonych warunkach temperaturowych.

Wynik badania
Współczynnik załamania światła (indeks refrakcji) [nD]. Zawartość cukru w roztworze w stopniach Brixa [°Bx].


Aparatura
Cyfrowy refraktometr automatyczny InsMark IR140 z termostatowaną modułem Peltiera komorą pomiarową próbki.
Zakres pomiaru nD: 1,3000 do 1,7000. Rozdzielczość nD: 0,0001. Zakres pomiaru °Bx: 0,0 do 95,0%. Rozdzielczość °Bx: 0.10%.
Długość fali światła pomiarowego: 589,3 nm. Zakres temperatury pomiaru: 5 do 80°C (z modułem Peltiera); 0 do 95°C (zewnętrzny termostat).

Opcje
Możliwość termostatowania próbki i komory pomiarowej w zadanej temperaturze z użyciem zewnętrznego medium z termostatu.
Badania powiązane: lepkość, gęstość, temperatura wrzenia, ocena hydrofobowości powierzchni.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM