Skip to main content

Aparatura

Pomiar grubości powłok

Pomiar grubości powłok

Normy

ISO EN 1071-2, VDI 3198


Przedmiot badania
Powłoki wytwarzane metodami chemicznej i fizycznej depozycji par (CVD, PVD), powłoki napylane plazmowo, anodowe warstwy tlenkowe, powłoki obrabiane metodami implantacji i rozpylania jonów, powłoki chemiczne i galwaniczne, polimery, farby i lakiery,
powłoki antykorozyjne.


Zastosowanie
Powłoki twarde, półprzewodniki, biomateriały, elementy optyczne (soczewki okularowe, powłoki optyczne), biżuteria, ceramika (płytki, beton), guma, łożyska ślizgowe, zabezpieczenia antykorozyjne. Kontrola jakości. Badanie ścieralności powłok i materiałów sypkich.
Badaniom można poddać próbki płaskie, sferyczne lub cylindryczne.


Opis badania
Pomiar grubości powłok jedno- i wielowarstwowych metodą wytarcia kulowego z użyciem zawiesiny polerskiej.

Wynik badania
Grubość powłoki [μm]. Grubość powłoki jest wyznaczana na podstawie pomiaru mikroskopowego powstałego w formie pierścieni obszaru. Ocena porównawcza odporności na ścieranie.

Aparatura
CSM Instruments CALOTEST CAT2 Zakres grubości badanych powłok: od 0,1 μm do 50 μm. Prędkość wału: od 10 do
3000 obr./min. Zakresy czasu tarcia: od 1 s do 15 min. Standardowe średnice kulki: 10, 15, 20, 25,4 i 30 mm dostosowane do różnych grubości powłok.

Opcje
Badania powiązane: badanie przyczepności (adhezji) do podłoża (pull-off test), pomiar połysku powierzchni, ocena barwy, pomiar barwy i pomiar zmiany barwy, przyspieszone badania starzeniowe UV, przyspieszone testy klimatyczne i starzeniowe,
przyspieszone badania klimatyczne i starzeniowe w środowisku korozyjnym (solanka), test mgły solnej i wodnej, ocena hydrofobowości powierzchni.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM