Skip to main content

Aparatura

Ocena barwy i atrybutów użytkowych barwy

Ocena barwy i atrybutów użytkowych barwy

Normy

PN-EN ISO 11664, PN-EN ISO 105-J01, PN-EN ISO 105-J03, PN-ISO 7724-2


Przedmiot badania
Wyroby branży spożywczej, papierniczej, budowlanej, tworzyw sztucznych, farmaceutycznej, kosmetycznej, tekstylnej, farbiarskiej i lakierniczej.


Zastosowanie
Ciągła i cykliczna kontrola procesu produkcji - utrzymanie barwy w wymaganej tolerancji względem wzorca. Pomiar barwy podczas testów starzeniowych. Dopasowanie kolorystyczne elementów składowych wyrobu wytwarzanych w różnych technologiach.
Dobór pigmentów.

Opis badania
Porównanie różnicy kolorów między wzorcem a mierzonym obiektem odbywa się poprzez porównanie wartości w trójchromatycznym modelu barw CIE Lab wzorca z wartościami pomiarowymi ΔE, ΔL, Δa i Δb. System barw zalecany przez CIE to system o nazwie CIELab. Składa się on z dwóch osi, a* i b*, które usytuowane są względem siebie pod kątem prostym i definiują tonację barwy. Trzecia oś oznacza jasność L*. W systemie tym można określić każdą barwę poprzez współrzędne koloru L*, a*, b* (jasność, odcień i nasycenie). W przestrzeni L* a *b*, każdy kolor posiada własny zakres tolerancji. Należy unikać określania tolerancji za pomocą jednego ze składników całkowitej różnicy barwy ΔE*. Należy oceniać wszystkie elementy całkowitej różnicy barwy. W przestrzeni L* C* h całkowita różnica barwy ΔE* składa się z różnicy jasności ΔL*, nasycenia ΔC* oraz odcienia ΔH*. Zawiera wyrażenia różnic barwy oszacowanych wizualnie i najczęściej jest wykorzystywana. Próbki do badań musza posiadać równą powierzchnię o jednolitym wybarwieniu.


Wynik badania
Zmiana barwy ΔE oraz zmiana jej składowych względem wzorca.

Aparatura
Kolorymetr EnviSense NR60CP. Geometria pomiaru 8°/d. Apertura pomiarowa: Ø 4 mm i Ø 8 mm.


Opcje

Badania powiązane: pomiar połysku powierzchni, ocena barwy (komora świetlna), komora klimatyczna, komora solna, badanie starzeniowe UV.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM