Skip to main content

Aparatura

Oznaczenie masowego i objętościowego wskaźnika płynięcia MFI: MFR (melt flow rate), MVR (melt volume rate)

Oznaczenie masowego i objętościowego wskaźnika płynięcia MFI: MFR (melt flow rate), MVR (melt volume rate)

Nazwa badania

Oznaczenie masowego i objętościowego wskaźnika płynięcia MFI (melt flow index): MFR (melt flow rate), MVR (melt volume rate)

Normy

PN-EN ISO 1133, ASTM D1238 (metoda A)

Przedmiot badania

Oznaczenie masowego i / lub objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia termoplastycznych tworzyw sztucznych.

Zastosowanie

Określenie zdolności płynięcia tworzywa termoplastycznego w danej temperaturze, ocena właściwości przetwórczych tworzywa, porównanie tworzyw o różnej zwartości napełniacza oraz tworzyw termoplastycznych z napełniaczami i bez napełniaczy. Określenie wpływu rodzaju napełniacza na właściwości reologiczne tworzywa, identyfikacja tworzyw sztucznych, kontrola jakości i charakterystyka reologiczna surowca. Określenie charakterystyki surowca na potrzeby technologii przetwarzania metodą wtrysku oraz wytłaczania. Metody te nie są odpowiednie dla materiałów wykazujących znaczne zmiany reologii podczas badania (hydroliza, kondensacja, sieciowanie).

Opis badania

Wyznaczenie masowego (MFR) lub objętościowego (MVR) wskaźnika płynięcia stopionego tworzywa (szybkości płynięcia) MFI metodą obciążnikową w określonej temperaturze i przy określonym obciążeniu podczas tłoczenia przez dyszę o standardowej średnicy.

Wynik badania

Masowy wskaźnik płynięcia wyrażony w g/10 min. i / lub objętościowy wskaźnik płynięcia w cm3/10 min. w określonych warunkach badania (temperatura, obciążenie).

Aparatura

Plastometr obciążnikowy Instron CEAST MF20 ze standaryzowanymi obciążnikami: 1,2 kg, 2,16 kg i 5 kg. Temperatura badania w zakresie od 50 do 400°C.

Opcje

Badania powiązane: wydłużenie względne przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT), temperatura mięknienia metodą Vicata (VST), udarność metodą Charpy’ego, twardość metodą Shore'a, właściwości mechaniczne przy zginaniu, badania starzeniowe UV, badania w komorze klimatycznej, lepkość dynamiczna, reometria kapilarna i reologia tworzyw sztucznych: temperatura zeszklenia, DMTA, lepkość, prędkość ścinania.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM