Skip to main content

Aparatura

Termoformowanie próżniowe tworzyw sztucznych

Termoformowanie próżniowe tworzyw sztucznych

 

Przedmiot usługi

Odwzorowanie detalu w tworzywie termoplastycznym na podstawie dostarczonego modelu (matrycy). Określenie wpływu parametrów procesu na zachowanie się nowych materiałów dedykowanych technologii formowania próżniowego. Dobór optymalnego zestawu parametrów termoformowania.

Zastosowanie

Technologię termoformowania próżniowego stosuje się m.in. do produkcji opakowań np. kubeczków, tac jednorazowych, talerzyków oraz w przemyśle motoryzacyjnym. Metodą termoromowania możliwe jest również wykonywanie form wielokrotnego użytku do odlewania żywic, gipsu i innych materiałów modelarskich.

Opis usługi

Termoformowanie próżniowe polega na ogrzaniu tworzywa w formie płaskiej płyty lub folii do stanu wysokiej elastyczności i nadaniu mu kształtu wyznaczonego formą za pomocą różnicy ciśnień powstałej dzięki próżni wytworzonej między folią (płytą) a formą. Podczas termoformowania, wykorzystuje się formy negatywowe (dokładne odwzorowanie faktury formy oraz wymiarów ma miejsce po stronie zewnętrznej wyrobu), jak i formy pozytywowe (dokładne odwzorowanie faktury formy oraz wymiarów ma miejsce po stronie wewnętrznej wyrobu) Otrzymane kształtki cechuje możliwość uzyskania ścianek o bardzo małej grubości.

Wynik

Wykonanie formy z obiektu na podstawie gotowego modelu (możliwość wykonania modelu w technologii druku 3D metodą FDM z ABS według przesłanego projektu) - materiały: aluminium, MDF, ABS, poliuretany. Określenie wpływu temperatury i czasu na procesu na wynik formowania. Ocena wizualna wpływu parametrów procesowych na występowanie ewentualnych wady wyrobów.

Aparatura

Termoformierka Velen Vacu3d A4 Wymiary powierzchni stołu roboczego: 210 x 297 mm [A4]. Maksymalny rozmiar modelu wypukłego: 155 x 240 x 100 mm. Maksymalny rozmiar modelu wklęsłego: 170 x 260 x 100 mm. Maksymalna temperatura pracy: 190 ̊C

Opcje

Przygotowanie z ABS modelu do termoformowania metodą druku 3D w technologii FDM na podstawie przesłanego modelu CAD. Usługi powiązane: przygotowanie materiałów do badań (przeprowadzenie modyfikacji materiału podstawowego na wytłaczarce dwuślimakowej - uzyskanie granulatu); przygotowanie półfabrykatu w postaci folii za pomocą technologii prasowania na prasie termicznej.

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM