Skip to main content

Aparatura

Analizator termograwimetryczny sprzężony z układem GC/MS (PYRIS TGA 1/ GC/MS Clarus 680 SQ8, Perkin Elmer)

Zestaw składa się z termowagi Pyris 1 TGA oraz kwadrupolowego spektrometru mas Clarus 680 SQ8 z jonizacją strumieniem elektronów (EI) o standardowej energii 70 eV. Zakres mierzonych mas od 5 do 500 u, z separacją poprzez jednorodny filtr kwadrupolowy. Oprogramowanie obsługujące zestaw TG-MS wyposażone jest w bibliotekę widm mas NIST - program automatycznie poszukuje widma i wybiera najlepsze dopasowanie do badanej substancji. 

ZASTOSOWANIE

Głównym zadaniem jest identyfikacja organicznych składników gazowych wydzielających się z analizowanej próbki w termowadze. Najczęstsze zastosowaniem takiego układu jest analiza dodatków, stabilizatorów, ulepszaczy w żywności, kosmetykach czy farmaceutykach.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM