Skip to main content

Aparatura

Spektrometr mas QTRAP (6500 System SelexION, AB Sciex)

Spektrometr mas z potrójnym kwadrupolem i liniową pułapką jonową, sprzężony z chromatografem cieczowym (ultraLC 100, Eksigent). Aparat wyposażony jest również w przystawkę SelexION (Differential Ion Mobility Technology) przeznaczoną do eliminacji trudno usuwalnych elujących w tym samym czasie związków.

ZAKRES BADAŃ

- rozdział mieszanin i oznaczenia ilościowe związków chemicznych,
- precyzyjne ustalenia składu złożonych mieszanin związków (m/z do 2000),
- ilościowe oznaczenia związków na poziomie nano i piko gramów/l,
- możliwość prowadzenia eksperymentów w trybach MRM, scheduled MRM, MRM-EPI, MRM3.

ZASTOSOWANIE

Rozdział mieszanin i analiza ilościowa związków organicznych w następujących dziedzinach:
- farmacji – analiza substancji leczniczych i ich zanieczyszczeń,
- proteomice – analiza i oznaczanie ilościowe nieznanych peptydów i białek, 
- kryminalistyka – identyfikacja i oznaczenia ilościowe narkotyków i substancji niebezpiecznych, medycyna – rozdzielanie mieszanin związków pochodzenia organicznego i ich oznaczanie, 
- ochrona środowiska – oznaczanie związków niebezpiecznych w próbkach środowiskowych, 
- przemysł spożywczy – oznaczanie zawartości danych substancji w produktach.

Więcej informacji na stronie producenta - link

 

 

 
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM