Przejdź do treści

Władze

DYREKTOR CENTRUM


prof. dr hab. Artur Stefankiewicz

Profesor dr hab. Artur R. Stefankiewicz, uzyskał stopień magistra chemii w 2005 roku pod kierunkiem Prof. dr hab. Wandy Radeckiej-Paryzek na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Następnie rozpoczął studia doktoranckie w grupie laureata nagrody Nobla, Prof. Jean-Marie Lehna w Strasburgu, które ukończył w roku 2009. W latach 2009-2013 pracował jako stażysta podoktorski na Uniwersytecie w Cambridge (Wielka Brytania) w zespole Prof. Jeremiego K. M. Sandersa. Jego głównym kierunkiem badań jest szeroko rozumiana chemii supramolekularna. Zajmuje się syntezą, badaniem właściwości fizykochemicznych i funkcji multidynamicznych nanostruktur takich jak nanokapsuły, polimery czy materiały adaptacyjne. Beneficjent wielu programów naukowych m.in. Marie Curie (UE), Homing Plus (FNP), Lider (NCBIR), Sonata Bis (NCN) czy Iuventus Plus (MNiSW). Za swoje osiągnięcia naukowe został wielokrotnie nagradzany m.in. był stypendystą BGF, laureatem nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą habilitację czy zdobywcą nagrody finałowej tygodnika Polityka.

Od 2019 r. jest członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. 

Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci (Wiktora i Hani). Jego pasją są sporty motorowe oraz podróże po Azji. 

Prof. dr hab. Artur Stefankiewicz
tel. +48 61 829 1911
ars@amu.edu.pl

 

 

V-CE DYREKTOR CENTRUM
prof UAM dr hab. inż Jakub Rybka

Profesor UAM dr hab. inż. Jakub Dalibor Rybka, profesor Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, związany z tą uczelnią od 2013 roku. Studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie ukończył na Universitat fur Bodenkultur Wien w Austrii. Po kilku latach pracy na rzecz UAM procedura habilitacyjna ukończona została na Wydziale Biologii UAM. Naukowo zajmuje się wykorzystaniem nanomateriałów w biotechnologii oraz inżynierii biomedycznej.
Prywatnie, głowa rodziny, ojciec bliźniaków (Władysława oraz Witolda) w wieku przedszkolnym oraz fan youngtimerów marki Mercedes-Benz.

Prof. UAM dr hab. inż. Jakub Dalibor Rybka 
tel. +48 61 829 1875
jrybka@amu.edu.pl

 

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM