Przejdź do treści

Aktualności

Solidarni z Ukrainą

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyraża swoją solidarność z Narodem Ukraińskim oraz deklaruje pomoc dla studentów i pracowników pochodzących z Ukrainy. Na stronie UAM utworzona została specjalna zakładka, która gromadzić będzie wszystkie bieżące wiadomości: https://amu.edu.pl/solidarni

Strona jest jeszcze w budowie, cały czas jest uzupełniana i aktualizowana. Można z niej przejść do stron, na których znajdują się informacje, jak pomóc oraz jak poprosić o pomoc.

Odpowiednie formularze - za pomocą których student, doktorant lub pracownik może poprosić o pomoc dla siebie, swoich bliskich lub innych osób albo też zaoferować swoją pomoc – znajdują się w intranecie, gdzie również utworzono osobną zakładkę Solidarni z Ukrainą.

 

Fot. FB Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM