Przejdź do treści

Aktualności

Prestizowa publikacja naszych naukowców

W prestiżowym czasopiśmie Chemical Society Reviews (IF=54.56) (Chem. Soc. Rev., 2022, 51, 869–994) została opublikowana obszerna, licząca 126 stron, praca przeglądowa pt. Hydroelementation of 1,3-diynes autorstwa Jędrzeja Walkowiaka, Jakuba Szylinga, Adriana Franczyka z Laboratorium Stosowanej i Zrównoważonej Katalizy CZT UAM oraz Rebecci Melen z Cardiff University w Wielkiej Brytanii, która aktualnie gości w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.

Publikacja opisuje zaawansowane reakcje hydroelementacji diynów, które w zależności od warunków procesu, typu katalizatora czy reagentów, prowadzą do syntezy szerokiej gamy produktów: enynów, dienów, allenów, polimerów i związków cyklicznych. W artykule szczegółowo dyskutowane są zarówno metody syntezy tych związków, ich selektywnej funkcjonalizacji, ja i dalszy potencjał aplikacyjny uzyskanych produktów w chemii organicznej, materiałowej, w produkcji farmaceutyków, związków naturalnych jak również nowoczesnych materiałów.
Jest to pierwsza praca, która tak szeroko opisuje zagadnienia hydroelementacji diynów. Uwzględnia ona procesy: hydromagnezowania, hydroborowania, hydroaluminowania, hydrosililowania, hydrogermylowania, hydrostannylownia, hydroaminowania, hydrofosfinowania, hydratacji, hydrotiolowania, hydroselenowania i hydrotelurowania. W publikacji uwzględnionych jest 471 odnośników literaturowych.

Ponadto praca wyróżniona jest okładką frontową, zaprojektowaną przez Patryka Mogielnickiego, jednego z najlepszych polskich ilustratorów.

Link do artykułu w systemie Open Access: https://pubs.rsc.org/.../articlelanding/2022/cs/d1cs00485a

Serdecznie gratulujemy!

 

okładka


 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM