Przejdź do treści

Aktualności

Nawiązujemy współpracę między TU Chemnitz/Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU a Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

W dniu 30 sierpnia w Centrum twa spotkanie inicjujące współpracę między TU Chemnitz/Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU a Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (CZT UAM).

Gościmy:

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. h. c. Dr. h. c. Lothar Kroll, TU Chemnitz/Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU

Dr. rer. nat. Isabelle Roth-Panke, TU Chemnitz

Pana Tomasza Osieckiego, TU Chemnitz

oraz Pana Macieja Szymańskiego, Prezesa Zarządu STER INSTYTUT

Dr inż. Andrzeja Czulaka, reprezentującego Polski Klaster Technologii Kompozytowych CZT UAM

Prelegentami ze strony Centrum są:

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, Przewodniczący Rady Programowej CZT UAM

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec – Dyrektor CZT UAM 2004-2017, członek Rady Programowej CZT UAM

Prof. UAM dr hab. Robert Przekop – Koordynator Zespołu Hal Technologicznych, członek Rady Programowej CZT UAM

Prof. UAM dr hab. inż. Jakub D. Rybka – Wicedyrektor CZT UAM, Koordynator Budynku A – Biotechnologia, członek Rady Programowej CZT UAM

Prof. dr hab. Artur Stefankiewicz – Wicedyrektor CZT UAM, Koordynator Budynku B – Chemia, członek Rady Programowej CZT UAM

Prof. UAM dr hab. Tomasz Pędziński – Koordynator Budynku C – Infrastruktura Kluczowa, członek Rady Programowej CZT UAM

Dr Bogna Sztorch – Kierownik projektu LIDER X, Zespół Hal Technologicznych

Dr Piotr Marciniak, Zespół Hal Technologicznych

Mgr inż. Jakub Wienskowski – Główny specjalista, CZT UAM

Mamy nadzieję na owocną współpracą.

 

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM