Przejdź do treści

Wyniki konkursów

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko post-doc w projekcie OPUS- 2019/35/B/ST5/01568 pt. „Supramolekularne czujniki gazów oraz zmian ciśnienia bazujące na materiałach dwuwymiarowych” do zatrudnienia wyłoniono Pana dr inż. Andrzeja Musiała. Kandydat spełnił wymogi konkursu. Serdecznie gratulujemy.

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Post-Doc w projekcie NCN OPUS-19 pt. „Bioinspirowane materiały: chityna, izolowana z gąbek morskich, jako wielozadaniowy biomateriał strukturalny”, do zatrudnienia wyłoniono Pana dr. Ahmeta Kertmen. Kandydat spełnił wymogi konkursu. Serdecznie gratulujemy.

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Post-doc w projekcie MAESTRO-12 pt. „Spongina jako enigmatyczny biomateriał i surowiec dla nowej generacji, trójwymiarowych (3D) materiałów kompozytowych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, do zatrudnienia wyłoniono Panią dr Martynę Pajewską-Szmyt. Kandydatka spełniła wymagania konkursu. Serdecznie gratulujemy.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM