Skip to main content

Oferta

ZASADY WSPÓŁPRACY

Zgodnie z interpretacjami NCN i NCBiR Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii jest jednostką naukową w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki i może ubiegać się o środki finansowe na dwa sposoby:

• na podstawie umowy konsorcjum,
• jako podmiot wskazany przez osobę fizyczną do realizacji grantu.
 
1) Realizacja wspólnych projektów badawczych (NCN, NCBiR, Horyzont i inne),
2) Umowy dwustronne (zlecenia) z innymi instytutami badawczymi, uczelniami i przedsiębiorstwami,
3) Umowy z uczelniami i instytucjami badawczymi posiadającymi prawa doktoryzowania na wykonywanie części eksperymentalnych prac doktorskich w WCZT,
4) Umowy z uczelniami na wykonywania części eksperymentalnych prac magisterskich (dyplomowych) w WCZT.

Współpraca z przemysłem

WCZT  ⇒  Poznański Park Naukowo-Technologiczny ⇒ Przedsiębiorstwa

-     Zapraszamy polskie koncerny w sprawie współpracy z Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii,  w szczególności w zakresie wykorzystania WCZT jako części struktury tworzonych Centrów Badawczych (R&D).

-    Obecnie podpisano kilkadziesiąt pisemnych deklaracji z firmami i przemysłowymi ośrodkami badawczymi, które są zainteresowane ścisłą współpracą z Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii.

 

 

Wszystkie usługi realizowane są dopiero po wpłynięciu do Centrum Zaawansowanych Technologii UAM formalnego zamówienia, w którym określony został zakres zamawianych usług. Dokument musi zostać podpisany przez osobę odpowiedzialną w danej instytucji lub firmie za finanse, taką jak np.: prezes, dyrektor, dziekan, główny księgowy, kwestor, kierownik grantu (należy podać nr grantu). Oryginał lub skan zamówienia należy przesłać na adres podany w zakładce kontakt.

W przypadku niestandardowych pomiarów i kompleksowych analiz zamówienie powinno powoływać się na wcześniej przygotowaną szczegółową ofertę. Zapytania ofertowe należy kierować na kontaktowy adres e-mail: badania@wczt.pl

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH/LABORATORYJNYCH ORAZ DOSTĘPU DO INRASTRUKTURY WCZT 

Limitowana oferta specjalna ważna do ogłoszenia nowego cennika
cennik usług budynek ABC
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM