Skip to main content

Aparatura

Spektrometr mas typu QTOF (Impact HD, Bruker), UHPLC (UltiMate 3000 Thermo Scientific/Dionex)

Hybrydowy, kwadrupolowy spektrometr mas z analizą czasu przelotu (TOF) i jonizacją w ciśnieniu atmosferycznym (ESI lub APCI). Próbki mogą być podawane do źródła za pomocą pompy strzykawkowej,chromatografu cieczowego lub gazowego.Spektrometr mas Impact HD połączony jest standardowo z chromatografem cieczowym UHPLC (UltiMate 3000) Thermo Scientific/Dionex z szybkim (200 Hz) detektorem diodowym.

ZAKRES BADAŃ

- analizy jakościowe,
- możliwość badania jonów dodatnich i ujemnych,
- zakres mas 50 – 20000 m/z,
- możliwość prowadzenia eksperymentów MS/MS.

ZASTOSOWANIE

Badania metabolomiczne, określanie wzoru sumarycznego małych cząstek, analiza białek.

 

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM
The website encountered an unexpected error. Please try again later.