Skip to main content

Realizowane Projekty

Zaawansowane materiały koordynacyjne projektowane w oparciu o funkcjonalne silseskwioksany

opis projektu

kierownik zespołu:

prof. UAM dr hab. Beata Dudziec

Zespół:

dr Monika Rzonsowska

 

Doktoranci:

mgr Katarzyna Mituła

mgr Julia Duszczak

mgr Aleksandra Florkowska

 

Studenci I i II Stopnia:

Lic. Marek Witaszczyk

Lic. Filip Pakulski

Kamil Olszewski

Patrycja Opach

Julia Frąckowiak

Założeniem projektu „Zaawansowane materiały koordynacyjne projektowane w oparciu o funkcjonalne silseskwioksany” jest opracowanie strategii syntez układów koordynacyjnych opartych na silseskwioksanach z wybranymi metalami bloku d i f (SQ-L→M). Kluczowym elementem badań jest wykorzystanie szerokiej gamy funkcjonalnych silseskwioksanów, różniących się architekturą rdzenia, tj. od typu mono-T8 – kubicznego, do di- i tetrafunkcyjnych silseskwioksanów typu double-decker. Układy te będą posiadały zakotwiczone na nieorganicznym rdzeniu wybrane organiczne ligandy z grupy di-, tri– tetradentnych układów koordynujących. Zakłada się, że otrzymane związki koordynacyjne będą różniły się finalnie topologią struktur - od molekuł dyskretnych (0D) i polimerów liniowych (1D), po trójwymiarowe (3D) materiały usieciowane. Ze względu na hybrydowy charakter otrzymanych materiałów i dodatkowy komponent w postaci konkretnego jonu(ów) metalu(i), układy te będą charakteryzować się interesującymi właściwościami fizykochemicznymi. Proponowana idea projektu rzuca światło na nowy kierunek eksploracji funkcjonalizowanych silseskwioksanów z zastosowaniem ich jako składowych zaawansowanych krzemoorganicznych systemów koordynacyjnych, należących do klasy wysoce wyspecjalizowanych materiałów, tzw. “fine-chemicals”.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM