Skip to main content

Aktualności

Otrzymaliśmy dofinansowanie z InfraSTARt

Informujemy, że Centrum Zaawansowanych Technologii UAM uzyskało dofinansowanie w ramach Programu zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej (B+R) pn. „InfraSTARt”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oceniło pozytywnie 16 wniosków składanych przez jednostki naukowe, w tym wniosek UAM pt.: "Zwiększanie wykorzystania Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii".

Program InfraSTARt skierowany jest do jednostek, posiadających infrastrukturę B+R zbudowaną lub przebudowaną dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), dla której dofinansowanie wyniosło co najmniej 25 000 000 zł i za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych. W ramach Programu jednostki naukowe uzyskają czteroletnie wsparcie na utrzymanie tej infrastruktury i rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM
The website encountered an unexpected error. Please try again later.