Skip to main content

Aktualności

Wspaniała nowa publikacja wynikiem odbytego stażu.

Praca zespołu prof. UAM dr hab. Beaty Dudziec we współpracy z grupą badawczą prof. Carmeli Aprile z Universytetu w Namur (Belgia) pt.: Double-Decker Silsesquioxanes Self-Assembled in One-Dimensional Coordination Polymeric Nanofibers with Emission Properties właśnie ukazała się w ACS Appl. Mater. and Interfaces,
👇👇👇
Opublikowana praca jest wynikiem odbytego 3-mc stażu doktorantek Katarzyny Mituły oraz Julii Duszczak w grupie badawczej prof. Carmeli Aprile.
Publikacja dotyczy modyfikacji oraz zastosowania pochodnych silseskwioksanów typu DDSQ jako ligandów wybranych metali przejściowych tj. Zn2+, Fe2+ oraz Eu3+, tworzących jednowymiarowe polimery koordynacyjne.
Serdecznie gratulujemy.
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM
The website encountered an unexpected error. Please try again later.