Skip to main content

Aparatura

Nanoindenter (Agilent G200)

Nanoindenter (Agilent G200)

Określenie właś-ciwości mechanicznych (moduł elastyczności, tarcie, twardość) dowolnych materiałów. Możliwa zmiana tem-peratury in-situ od pokojowej do 250°C. Mapowanie właściwości mechanicznych i możliwość skanowania powierzchni przed i po badaniu. Test na zarysowanie. Standardowa głowica pomiarowa: maksymalna siła 500 mN, rozdzielczość siły 50 nN, rozdzielczość prze-mieszczenia 0,01 nm; głowica DCMII: maksymalna siła 30 mN, rozdzielczość siły 3 nN, rozdzielczość przemiesz-czenia 0,0002 nm.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM