Skip to main content

Aparatura

Elektroprzędzenie (elektrospinning)

Przedmiot usługi
Wykonanie materiałów nanowłóknistych i tkanin metodą elektroprzędzenia z roztworów polimerów lub na sucho. Dobór optymalnych parametrów przędzenia do określonego polimeru lub mieszaniny.


Zastosowanie
Technologia elektroprzędzenia znajduje zastosowanie w dziedzinach tj. systemy filtracyjne (środki umożliwiające separacje zawiesin/ cząstek z powietrza), inżynieria tkankowa (implanty umożliwiające szybszą regeneracje tkanek), materiały biomedyczne (nowoczesne środki opatrunkowe/nośniki leków/podłoże do hodowli komórkowych) oraz systemy kompozytowe.

Opis usługi
Elektrospinning jest technologią tworzenia włókien polimerowych przy użyciu sił elektrostatycznych. Proces ten umożliwia wytwarzanie nanowłókien i tkanin o kontrolowanej strukturze porów. Stosowaną w procesie wytwarzania medotą
przędzenia jest technologia Nanospider, która pozwala na ciągłą i masową produkcję tkanin. Główną różnicą między klasyczną techniką napylania a metodą Nanospider jest obracającą się elektroda w postaci drutu, zanurzona w roztworze polimeru.
Zaletą stosowania tej techniki jest wyższe efektywne pole elektrostatyczne a także zapobieganie niepożądanym zmianom występującym w roztworze podczas długotrwałej ekspozycji.
Przebieg procesu:
- określenie wpływu parametrów na proces elektroprzędzenia (temperatura, prędkość obrotu elektrody, prędkość przesuwania materiału, napięcie elektrod) na drodze doświadczalnej,
- wytworzenie struktur włóknistych z otrzymanych materiałów.


Wynik
Zestaw parametrów procesowych. Produkt końcowy elektroprzędzenia.

Aparatura
Elmarco NS LAB – M (Nanofiber testing equipment)


Opcje
Możliwość uzyskania materiałów włóknistych z roztworów lub na sucho. Możliwość otrzymania struktur na podłożu stałym lub ruchomym.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM
The website encountered an unexpected error. Please try again later.