Skip to main content

Aparatura

Pomiar współczynnika załamania światła / zawartości cukru w roztworze w stopniach Brixa [°Bx]

Pomiar współczynnika załamania światła / zawartości cukru w roztworze w stopniach Brixa [°Bx]

Przedmiot badania
Pomiar współczynnika załamania światła cieczy. Oznaczanie zawartości cukru w roztworze w stopniach Brixa [°Bx].


Zastosowanie
Pomiar współczynnika załamania światła cieczy (indeksu refrakcji [nD]). Wyznaczanie zawartości cukru w roztworach w stopniach Brixa [°Bx] (stosunku wagi cukru i wody, w której próbka została rozpuszczona).


Opis badania
Pomiaru dokonuje się w układzie odblaskowym z pryzmatem, w określonych warunkach temperaturowych.

Wynik badania
Współczynnik załamania światła (indeks refrakcji) [nD]. Zawartość cukru w roztworze w stopniach Brixa [°Bx].


Aparatura
Cyfrowy refraktometr automatyczny InsMark IR140 z termostatowaną modułem Peltiera komorą pomiarową próbki.
Zakres pomiaru nD: 1,3000 do 1,7000. Rozdzielczość nD: 0,0001. Zakres pomiaru °Bx: 0,0 do 95,0%. Rozdzielczość °Bx: 0.10%.
Długość fali światła pomiarowego: 589,3 nm. Zakres temperatury pomiaru: 5 do 80°C (z modułem Peltiera); 0 do 95°C (zewnętrzny termostat).

Opcje
Możliwość termostatowania próbki i komory pomiarowej w zadanej temperaturze z użyciem zewnętrznego medium z termostatu.
Badania powiązane: lepkość, gęstość, temperatura wrzenia, ocena hydrofobowości powierzchni.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM
The website encountered an unexpected error. Please try again later.