Skip to main content

Aparatura

Pomiar dystrybucji wielkości cząstek

Przedmiot badania
Pomiar wielkości oraz dystrybucji rozmiaru cząstek proszków, zawiesin, koloidów.


Zastosowanie
Charakterystyka materiałów sypkich: suchych proszków, cementów, mąki, pigmentów, proszków malarskich, napełniaczy do tworzyw sztucznych, dodatków farmaceutycznych. Badanie procesów mielenia i rozdrabniania. Badania nanomateriałów.


Opis badania
Pomiar na zasadzie dyfrakcji laserowej i interferencji (Mastersizer 3000) aerozolu proszku lub zawiesiny próbki w wodzie lub rozpuszczalniku organicznym.


Wynik badania
Rozmiar wielkości cząstek. Krzywa dystrybucji objętości cząstek [%] i ich średnicy.

Aparatura
Mastersizer 3000 Malvern Instruments z układem dyspersji suchej Aero S i dyspersji mokrej Hydro EV.
Zakres pomiarowy średnicy cząstek od 0,1 μm do 1 mm.


Opcje

Pomiar w zawiesinie wodnej lub organicznej – dla próbek, w których występują silne
oddziaływania (np. elektrostatyczne) między cząstkami.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM
The website encountered an unexpected error. Please try again later.