Skip to main content

Wyniki konkursów

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko post-doc w projekcie OPUS- 2019/35/B/ST5/01568 pt. „Supramolekularne czujniki gazów oraz zmian ciśnienia bazujące na materiałach dwuwymiarowych” do zatrudnienia wyłoniono Pana dr inż. Andrzeja Musiała. Kandydat spełnił wymogi konkursu. Serdecznie gratulujemy.

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Post-Doc w projekcie NCN OPUS-19 pt. „Bioinspirowane materiały: chityna, izolowana z gąbek morskich, jako wielozadaniowy biomateriał strukturalny”, do zatrudnienia wyłoniono Pana dr. Ahmeta Kertmen. Kandydat spełnił wymogi konkursu. Serdecznie gratulujemy.

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM