Skip to main content

Realizowane Projekty

Samoasocjujące kapsuły porowate jako multifunkcjonalne nanomateriały

opis projektu

kierownik zespołu:

prof. dr hab. Artur Stefankiewicz

Zespół:

Celem projektu jest synteza nowej generacji nanokapsuł supramolekularnych o strukturze porowatej na drodze niekowalencyjnej samoasocjacji, a także zbadanie właściwości fizykochemicznych oraz kompleksujących otrzymanych architektur. Dzięki trójwymiarowej budowie, porowatej strukturze oraz unikalnym właściwościom fizyko-chemicznym kapsuły supramolekularne mogą zostać wykorzystane w kompleksowaniu cząsteczek gości, jako nanoreaktory chemiczne, w stabilizacji cząsteczek wybuchowych, separacji chiralnej, katalizie chemicznej czy też segregacji i sekwestracji gazów. Kolejnym aspektem tego projektu będą badania nad kontrolowaną zmianą właściwości strukturalnych i topologii otrzymanych nanokapsuł oraz wpływu tych zmian na ich funkcjonalność, co doprowadzi do otrzymania nanostruktur o wyrafinowanych właściwościach kompleksujących, które to będą mogły być w sposób odwracalny zmieniane poprzez aplikacje bodźców zewnętrznych (chemicznych i fizycznych). Tego rodzaju dynamiczne struktury mogą być potencjalnie wykorzystane jako nanotransportery, których rozmiar oraz właściwości kompleksujące mogą być w sposób odwracalny modyfikowane, tym samym znacznie zwiększając możliwości zastosowań takich układów w transporcie cząsteczkowym. Większość obecnie dostępnych prac z dziedziny nanotechnologii wykorzystuje strategię „top-down” polegającą na miniaturyzacji obecnie znanych większych obiektów i materiałów. Proponowany projekt skupia się na odwrotnej strategii „bottom-up” czyli konstruowaniu nanostruktur zaczynając od odpowiednio małych bloków budulcowych, które w ostatecznym rozrachunku dają dynamiczne układy o określonych właściwościach. Strategiczny wpływ przedstawionego projektu badawczego obejmuje rozwój nowej serii dynamicznych bioreceptorów 3D o właściwościach adaptacyjnych.

 

prof. dr hab. Artur R. Stefankiewicz

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM