Skip to main content

Realizowane Projekty

Samoasocjujące kapsuły porowate jako multifunkcjonalne nanomateriały

opis projektu

kierownik zespołu:

prof. dr hab. Artur Stefankiewicz

Zespół:

Celem projektu jest synteza nowej generacji nanokapsuł supramolekularnych o strukturze porowatej na drodze niekowalencyjnej samoasocjacji, a także zbadanie właściwości fizykochemicznych oraz kompleksujących otrzymanych architektur. Dzięki trójwymiarowej budowie, porowatej strukturze oraz unikalnym właściwościom fizyko-chemicznym kapsuły supramolekularne mogą zostać wykorzystane w kompleksowaniu cząsteczek gości, jako nanoreaktory chemiczne, w stabilizacji cząsteczek wybuchowych, separacji chiralnej, katalizie chemicznej czy też segregacji i sekwestracji gazów. Kolejnym aspektem tego projektu będą badania nad kontrolowaną zmianą właściwości strukturalnych i topologii otrzymanych nanokapsuł oraz wpływu tych zmian na ich funkcjonalność, co doprowadzi do otrzymania nanostruktur o wyrafinowanych właściwościach kompleksujących, które to będą mogły być w sposób odwracalny zmieniane poprzez aplikacje bodźców zewnętrznych (chemicznych i fizycznych). Tego rodzaju dynamiczne struktury mogą być potencjalnie wykorzystane jako nanotransportery, których rozmiar oraz właściwości kompleksujące mogą być w sposób odwracalny modyfikowane, tym samym znacznie zwiększając możliwości zastosowań takich układów w transporcie cząsteczkowym. Większość obecnie dostępnych prac z dziedziny nanotechnologii wykorzystuje strategię „top-down” polegającą na miniaturyzacji obecnie znanych większych obiektów i materiałów. Proponowany projekt skupia się na odwrotnej strategii „bottom-up” czyli konstruowaniu nanostruktur zaczynając od odpowiednio małych bloków budulcowych, które w ostatecznym rozrachunku dają dynamiczne układy o określonych właściwościach. Strategiczny wpływ przedstawionego projektu badawczego obejmuje rozwój nowej serii dynamicznych bioreceptorów 3D o właściwościach adaptacyjnych.

 

prof. dr hab. Artur R. Stefankiewicz

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM
The website encountered an unexpected error. Please try again later.