Skip to main content

Kariera

 

 

 

 

ogłoszenie o prace 2022.08.19

 

 

ogłoszenie 1

 

ogłoszenie

 

 

 

 

Instytucja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii

Pozycja: Student-Stypendysta

Tytuł projektu: Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności światła: badania fotochemiczne i magnetyczne

Typ: OPUS – LAP

Termin składania ofert: 28.02.2022, godz. 23:59

Preferowany początek zatrudnienia: 01.04.2022

Obowiązki:

-Praca w laboratorium związana z realizacją projektu badawczego OPUS-LAP  (UMO-2020/39/I/ST5/00597): Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności światła: badania fotochemiczne i magnetyczne.

-Zadania nastawione na charakterystykę właściwości absorpcyjnych i emisyjnych oraz elektrochemicznych chromoforów (chiralnych i niechiralnych) w roztworach

-Codzienne obowiązki związane z organizacją prac laboratoryjnych.

- Opracowywanie otrzymanych wyników na potrzeby publikacji naukowych.

Wymagania:

 • Status studenta: pierwszego lub drugiego stopnia na Wydziale Chemii UAM
 • Wysoka motywacja do dalszego rozwoju i umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Predyspozycje do prowadzenia naukowych badań eksperymentalnych
 •  Podstawowe wiadomości dotyczące spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej
 • Wiedza z zakresu fotochemii i elektrochemii będzie dodatkowym atutem
   

Dodatkowe informacje:
Warunki finansowe
: stypendium 1000 PLN miesięcznie

Czas trwania projektu: 10 miesięcy
Pytania proszę kierować na email: alewand@amu.edu.pl

Kandydat powinien przesłać następujące dokumenty:
1. List motywacyjny
z opisem wcześniejszych zainteresowań badawczych

2. CV z opisem osiągnięć naukowych

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Forma składania ofert: email na adres  marcinia@amu.edu.pl

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 marca 2022r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nas stronie jednostki: www.wczt.pl

 

 

 

 

 

Doktorant

Instytucja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii

Pozycja: Doktorant-Stypendysta

Tytuł projektu: Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności światła: badania fotochemiczne i magnetyczne

Typ: OPUS – LAP

Termin składania ofert: 28.02.2022, godz. 23:59

Start: 01.04.2022

Obowiązki:

-Praca w laboratorium związana z realizacją projektu badawczego OPUS-LAP  (UMO-2020/39/I/ST5/00597): Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności światła: badania fotochemiczne i magnetyczne.

-Zadania nastawione na charakterystykę hybryd nieorganiczno/organicznych za pomocą spektroskopii absorpcyjnej, FTIR i XPS oraz pomiarów emisyjnych ultraszybkiej absorpcji czasowo-rozdzielczej

-Wyjazdy do niemieckiego partnera projektu Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf w Dreźnie

-Codzienne obowiązki związane z organizacją prac laboratoryjnych.

-Prezentacja oraz opracowywanie otrzymanych wyników na potrzeby publikacji naukowych.

Wymagania:

 1. Tytuł magistra chemii, fizyki lub inżynierii materiałowej
 2. Wiedza z zakresu fotochemii i  technik spektroskopowych (absorpcja, emisja, pomiary czasowo-rozdzielcze)
 3. Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych potwierdzone publikacją w czasopiśmie oraz aktywny udział w konferencjach będzie dodatkowym atutem
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 5. Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych
 6. Wysoka motywacja do dalszego rozwoju i umiejętność pracy w zespole
 7. Gotowość do odbywania wyjazdów zagranicznych (konferencje, wyjazdy pomiarowe)

Dodatkowe informacje:
Warunki finansowe
: stypendium doktoranckie 5000 PLN miesięcznie

Czas trwania projektu: 36 miesięcy
Pytania proszę kierować na email: alewand@amu.edu.pl

Kandydat powinien przesłać następujące dokumenty:
1. List motywacyjny
z opisem wcześniejszych zainteresowań badawczych

2. CV z opisem osiągnięć naukowych
3.
Dane kontaktowe (imię, nazwisko, afiliacja, adres e-mail) co najmniej jednego pracownika naukowego mogącego udzielić referencji (nie trzeba dołączać opinii do wniosku)
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Forma składania ofert: email na adres  marcinia@amu.edu.pl

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 marca 2022r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej (zdalnej) z komisją rekrutacyjną, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nas stronie jednostki: www.wczt.pl

 

 

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM