Skip to main content

Aktualności

Sukcesy grantowe naukowców z CZT UAM

Dr inż. Jędrzej Walkowiak został laureatem prestiżowego grantu BEETHOVEN Classic 3 na polsko – niemiecką współpracę naukową. Ten międzynarodowy grant przyznawany jest przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG) i będzie realizowany w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM oraz w Institut für Technische und Makromolekulare Chemie RWTH Aachen, jednej z najlepszych uczelni w Niemczech, posiadającej status doskonałości. Kierownikiem niemieckiej części projektu jest prof. dr. Walter Leitner (obecnie profesor w ITMC RWTH Aachen i dyrektor Instytutu Maxa-Plancka - MPI for Chemical Energy Conversion). Tematem grantu jest „Katalityczne hydrosililowanie w układzie SILP/scCO2 - innowacyjne podejście do redukcji i funkcjonalizacji alkinów, imin oraz związków karbonylowych”. Badania zaplanowane w projekcie dotyczą nowatorskiego podejścia do realizacji procesów hydrosililowania związków nienasyconych w obecności molekularnych kompleksów metali przejściowych immobilizowanych m.in. w filmie cieczy jonowej naniesionej na krzemionkę (SILP – Supported Ionic Liquid Phase). Zastosowanie dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym (scCO2) wraz z efektywną immobilizacją katalizatorów pozwoli na tworzenie selektywnych i zrównoważonych procesów hydrosililowania w warunkach przepływowych. Projekt skupiony będzie na zrozumieniu oddziaływań pomiędzy wszystkimi skalami procesu: molekularną (interakcje miedzy katalizatorem, rozpuszczalnikiem i reagentami), mezoskalą (rozwój efektywnej strategii separacji) i makroskalą (proces jako całość́, kompleksowy schemat, wraz z monitorowaniem jego postępu w rzeczywistym czasie reakcji). Współpraca pomiędzy ITMC RWTH oraz CZT UAM realizowana jest w zespole dr Walkowiaka od czasu jego stażu podoktorskiego w grupie prof. Leitnera i kontunuowania jest z sukcesem w ramach grantu Sonatina 3, którego kierownikiem jest dr Jakub Szyling, grantów DAAD i Etiuda 8, których laureatką jest doktorantka Kinga Stefanowska. Prof. Walter Leitner i dr Giancarlo Francio zaangażowani w realizację tych projektów, są światowej sławy ekspertami m. in. z zakresu Zielonej Chemii, katalizy i procesów w warunkach przepływowych. Na realizację projektu po stronie polskiej Narodowe Centrum Nauki przyznało 1 749 000 PLN. Serdecznie gratulujemy!
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM
The website encountered an unexpected error. Please try again later.