Skip to main content

Aktualności

Od nanotechnologii miękkiej do nanomedycyny i badań biologicznych

W dniu dzisiejszym w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM mieliśmy przyjemność gościć Pana doktora nauk przyrodniczych Sergio Enrique Moya z Hiszpanii oraz Pana doktora Gabriela Fenteany z Węgier. Pan doktor Sergio Enrique Moya przybliżył działalność naukową, której przewodniczy: „W naszej grupie wykorzystujemy miękkie materiały (polielektrolity, lipidy, białka, glikany itp.) w nanofabrykacji oraz jako część materiałów hybrydowych do opracowywania powłok powierzchniowych oraz inżynierii i wytwarzania nanocząstek, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań biomedycznych.” Przedstawiono różne aspekty pracy, takie jak zastosowanie wielowarstwowych polielektrolitów do kontrolowania adhezji komórek, wytwarzanie supramolekularnych zestawów poliaminofosforanowych do wyciszania i dostarczania RNA2, rozwój powłok antybakteryjnych, wytwarzanie mikrocząstek białkowych do transportu tlenu itp. Zaprezentowano najnowsze prace grupy badawczej Pana doktora Moya dotyczące fluorescencyjnej spektroskopii korelacyjnej, pokazujące, w jaki sposób chemia powierzchni nanocząstek wpływa na translokację, agregację i tworzenie koronowe nanocząstek. Pokazano eksperymenty in vivo w celu śledzenia degradacji nanocząstek w modelach zwierzęcych. Naukowcy z CZT UAM oraz z Wydziału Chemii UAM z przyjemnością wysłuchali interesujących prelekcji. Dziękujemy za interesujące wykłady!

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM
The website encountered an unexpected error. Please try again later.