Skip to main content

Realizowane Projekty

Kompromisy ewolucyjne w procesie specjalizacji żywicielskiej na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella

opis projektu

kierownik zespołu:

mgr Alicja Laska

Zespół:

Cechy historii życia nieustannie podlegają kompromisom ewolucyjnym. Na przykład, wysoka płodność z reguły prowadzi do skrócenia długości życia. Natomiast wysoki stopień specjalizacji żywicielskiej z jednej strony umożliwia skuteczną eksploatację żywiciela, z drugiej zaś, ogranicza liczbę możliwych gospodarzy. Mimo, że kompromisy ewolucyjne są podstawą do wyjaśniania licznych procesów ekologicznych, badania przedstawiające mechanizmy leżące u ich podstaw są rzadkością, szczególnie odnośnie ewolucji specjalizacji żywicielskiej. W projekcie, którego celem jest wyjaśnienie genetycznych podstaw ewolucyjnych kompromisów między wysokim i niskim stopniem specjalizacji żywicielskiej, podejmuję ten ważny i aktualny problem badawczy przy użyciu obligatoryjnie roślinożernego roztocza Aceria tosichella (wheat curl mite, WCM) jako systemu badawczego. Co ważne, pomimo iż WCM odpowiada za ogromne straty w uprawie pszenicy na świecie, nie wyjaśniono do tej pory mechanizmów specjalizacji żywicielskiej u tego roztocza. Więcej na stronie internetowej: https://popecol.home.amu.edu.pl/pl/badania/ewo-eko-erio/kompromisy-ewolucyjne/
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM
The website encountered an unexpected error. Please try again later.