Skip to main content

Realizowane Projekty

Krzemoorganiczne modyfikatory właściwości tworzyw termoplastycznych dla przyrostowej techniki FDM

opis projektu

kierownik zespołu:

dr Bogna Sztorch

Zespół:

Celem projektu jest opracowanie nowej generacji materiałów do produkcji filamentów stosowanych w technice przyrostowej FDM (druku 3D) w oparciu o osnowy polimerowe – PLA, ABS, PA i PET. Kluczowe problemy związane z procesem druku 3D i obecnie dostępnymi materiałami zostały scharakteryzowane na podstawie rozmów z przedstawicielami przemysłu. Wytypowano krytyczne cechy, których poprawy oczekują docelowi konsumenci – są to takie parametry jak: lepsza adhezja do warstwy i do stołu, zwiększenie hydrofobowości i szczelności obiektów, większa wytrzymałość mechaniczna oraz zwiększenie prędkości wydruku. Zainteresowanie rezultatami projektu wykazało wiele polskich firm, w tym największe przedsiębiorstwa z branży chemicznej.

 

 NCBiR

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM
The website encountered an unexpected error. Please try again later.