Skip to main content

Realizowane Projekty

Continuous flow hydrosilylation in SILP/scCO2 systems - an innovative approach to reduction and functionalization of alkynes, imines and carbonyl compounds.

opis projektu

kierownik zespołu:

Prof. UAM dr hab. Jędrzej Walkowiak

Zespół:

dr Adrian Franczyk

dr Jakub Szyling

dr Kinga Stefanowska

mgr inż. Tomasz Sokolnicki

mgr inż. Barbara Krupa

mgr inż. Konrad Stęsik

Międzynarodowy projekt badawczy Beethoven Classic jest trzecim grantem Jędrzeja Walkowiaka (po projektach Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) realizowanym w Centrum Zaawansowanych Technologii i oscylującym wokół opracowywania procesów katalitycznych zgodnych z zasadami Zielonej Chemii i zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG) i realizowane jest w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM oraz w w Institut für Technische und Makromolekulare Chemie RWTH Aachen, jednej z najlepszych uczelni w Niemczech, posiadającej status doskonałości. Kierownikiem niemieckiej części projektu jest prof. dr. Walter Leitner (obecnie profesor w ITMC RWTH Aachen i dyrektor Instytutu Maxa-Plancka - MPI for Chemical Energy Conversion). Badania zaplanowane w projekcie dotyczą nowatorskiego podejścia do realizacji procesów hydrosililowania związków nienasyconych (alkinów, imin i związków karbonylowych) w obecności molekularnych kompleksów metali przejściowych immobilizowanych m.in. w filmie cieczy jonowej naniesionej na krzemionkę (SILP – Supported Ionic Liquid Phase). Zastosowanie dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym (scCO2) wraz z efektywną immobilizacją katalizatorów pozwoli na tworzenie selektywnych i zrównoważonych procesów hydrosililowania w warunkach przepływowych. Projekt skupiony jest na zrozumieniu oddziaływań pomiędzy wszystkimi skalami procesu: molekularną (interakcje miedzy katalizatorem, rozpuszczalnikiem i reagentami), mezoskalą (rozwój efektywnej strategii separacji) i makroskalą (proces jako całość́, kompleksowy schemat, wraz z monitorowaniem jego postępu w rzeczywistym czasie reakcji). Nadrzędnym celem projektu będzie integracja wszystkich poziomów procesu i zaprojektowanie układów powtórzeniowych (repetitive batch) oraz przepływowych (continuous flow) w syntezie sililowanych fine chemicals, umożliwiających uzyskać produkty z wysokimi wydajnościami, selektywnościami oraz wartościami TON i TOF, z zachowaniem podstawowych zasad Zielonej Chemii, a zatem m.in. 100% gospodarką atomową, ograniczeniem lub eliminacją użycia toksycznych rozpuszczalników organicznych, uproszczoną separacją produktów, a także efektywną kontrolą procesu. Jednocześnie projekt wzmocni współpracę pomiędzy zespołami prof. Waltera Leitnera i dr Giancarlo Francio, a CZT UAM.

Galeria

Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM
The website encountered an unexpected error. Please try again later.