Skip to main content

Aktualności

Seminarium WCZT - Możliwości aparaturowe spektrometrii mas

W dniu 16 marca 2018r. o godz. 10.00 w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii (budynek D, I piętro, sali 111 ) przy ul. Umultowskiej 89C odbędzie się Seminarium prezentujące możliwości badawcze spektrometrii mas - aparatury będącej na wyposażeniu WCZT

Dni otwarte funduszy unijnych

Dni Otwarte Funduszy Unijnych to ogólnokrajowa akcja promująca projekty sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Polsce. Jedynym z takich projektów jest Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT), multidyscyplinarny ośrodek naukowo-badawczy skoncentrowany n

Uroczyste otwarcie laboratoriów Selvity

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych rozpoczęła działalność w laboratoriach WCZT.

I konkurs na wykorzystanie infrastruktury badawczej WCZT

Ogłoszenie I wewnętrznego konkursu na wykorzystanie infrastruktury badawczej WCZT dla pracowników Wydziału Chemii UAM, którzy posiadają przynajmniej stopień doktora.

Jubileusz 75-Lecia Profesora Bogdana Marcińca

21 września 2016 roku w WCZT odbyła się Sesja Naukowa 59 Zjazdu Naukowego PTChem Poświęcona Obchodom Jubileuszu 75-Lecia Profesora Bogdana Marcińca.

SELVITA SA w laboratoriach Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii

Spółka Selvita S.A. otwiera swój oddział w laboratoriach chemicznych Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu, w którym realizowane będą badania na zlecenie największych światowych koncernów farmaceutycznych i chemicznych.

Wmurowanie kamienia węgielnego

W dniu 1 czerwca 2011r. odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę WCZT.

»
Partnerzy
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy
PPNT
UMP
ICHPAN
Instytut Fizyki
IGCZ
IGRPAN
IWNiRZ
PP
UMP
UAM