WCZT

pl | en

Zestawy do elektroforezy poziomej w żelach agarozowych (Kucharczyk)

Zestawy elektroforetyczne pozwalające na prowadzenie horyzontalnego rozdziału elektroforetycznego kwasów nukleinowych (DNA i RNA) w żelach agarozowych. Aparaty znajdują zastosowanie w ocenie produktów reakcji PCR, izolacji i selekcji kwasów nukleinowych, szacowaniu wielkości cząstek kwasów nukleinowych. Formowane rozmiary żeli to 8x10 cm, 8x7 cm, 16x16 cm oraz 16x13 cm. Aparaty wyposażone w saneczki do wylewania żeli, grzebienie do formowania kieszeni oraz zasilacze o regulowanym napięciu i natężeniu.

Aparatura zlokalizowana jest w budynku A.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.