WCZT

pl | en

Z wizytą na Universität für Bodenkultur Wien!

Uniwersytet im Adama Mickiewicza stał się uniwersytetem prawdziwie europejskim i wszedł w skład konsorcjum EPICUR zrzeszającego osiem uczelni. Każda ze zwycięskich 12 federacji, które tworzyć będą „uniwersytet europejski", otrzyma grant w wysokości pięciu milionów EURO. Kwota ta przewidziana jest na wypracowanie modelu infrastruktury nowej uczelni oraz opracowanie wzorcowych rozwiązań prawno-organizacyjnych.

Po długiej i wnikliwej analizie Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki, podjął decyzję o przystąpieniu do tworzącego się konsorcjum, w skład którego weszły uczelnie z Strasbourga, Freiburga, Amsterdamu, Karlsruhe, Wiednia, Salonik, Mulhouse oraz UAM.

Na zdjęciu Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wraz z Panią Prorektorką prof. Bogumiłą Kaniewską, Dziekanem Wydziału Biologii prof. Przemysławem Wojtaszkiem, naszym Vicedyrektorem prof. Jakubem Rybką oraz prof. Rafałem Witkowskim (AMU EPICUR project oficer) z wizytą na Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), parterem UAM w ramach konsorcjum EPICUR.

Universität für Bodenkultur Wien to Alma Mater naszego Vicedyrektora!

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.