WCZT

pl | en

WSPÓŁPRACA

Projekty badawcze

W Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii aktualnie realizowanych jest kilkanaście z zakresu badań podstawowych (granty NCN) i stosowanych (granty NCBiR). Dzięki bogatemu i nowoczesnemu zapleczu sprzętowemu, analitycznemu oraz technologicznemu, Centrum umożliwia doświadczonym oraz młodym naukowcom prowadzić  z sukcesem innowacyjne projekty na wysokim poziomie zaawansowania.

WCZT zakłada następujące formy realizacji projektów badawczych:

- całkowita lub częściowa lokalizacja projektu przez naukowca (kierownika) w Centrum,
- udział  w konsorcjach,
- podwykonawstwo,
- realizację konkretnych zadań z wykorzystaniem infrastruktury WCZT.

Poniżej przedstawiona jest lista aktualnie realizowanych oraz niedawno zakończonych projektów realizowanych w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie prowadzoną tematyką badawczą. 

Lista projektów - link

 

Publikacje

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, pomimo swojego krótkiego okresu działalności intensywnie rozwija się naukowo o czym świadczą publikacje w czasopismach naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania. Dowodem na aktywną działalność Centrum, współpracę z przemysłem, innowacyjnymi firmami oraz jednostkami badawczymi zarówno międzynarodowymi, jak i krajowymi jest poniższa lista publikacji. Gorąco zachęcamy do kontaktu z Centrum w zakresie tematyki prezentowanej w publikacjach, a także innych nowoczesnych obszarów badawczych z zakresu chemii, fizyki, biotechnologii czy nauk o materiałach .

Lista publikacji - link

 

LOKATORZY WCZT

 Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii oferuje małym, jak i dużym firmom chcących zlokalizować w naszej jednostce swoje centra naukowo – badawcze dostęp do powierzchni laboratoryjnych na drodze wynajmu, a także współpracy w ramach projektów badawczych i rozwojowych. Umieszczenie firmy na terenie WCZT daje możliwość dostępu do laboratoriów, a bliskość najnowocześniejszej infrastruktury badawczej i analitycznej pozwala na kompleksowe realizowanie projektów. Centrum posiada laboratoria o różnej powierzchni oraz wyposażeniu co umożliwia szybko dostosowywać się do potrzeb klientów. Laboratoria wyposażone są w meble, a także dygestoria i przyłącza gazowe. Możliwe jest również wykonywanie analiz z udziałem sprzętu WCZT na zasadzie zleceń (samodzielnie, bądź z udziałem kompetentnych operatorów, w zależności od stopnia zaawansowania technologicznego aparatury).

Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania sal konferencyjnych, wyposażonych w sprzęt audio-wizualny. Wielkość sali może być modyfikowana, poprzez zastosowania systemu modułowego, z maksymalną możliwością realizacji przedsięwzięć na około 200 osób.

Aktualnie w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii swoją działalność realizują następujące firmy: link

 

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.