WCZT

pl | en

Wizyta Profesora Malek Naderi w CZT UAM

18 grudnia 2018 roku Centrum gościło Profesora Malek Naderi, wybitnego specjalistę w dziedzinie materiałów i metalurgii z Amirkabir University of Technology, Department of Mining and Metallurgical Engineering (Iran).

W spotkaniu uczestniczyli także: prof. dr hab. Bogusław Brycki z Wydziału Chemii UAM oraz prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński z Politechniki Poznańskiej. W ramach wizyty goście zapoznali się z pracami badawczymi oraz możliwościami realizowania wspólnych projektów w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.

materiały dodatkowe

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.