WCZT

pl | en

Władze

Dyrektor Centrum

 

Profesor dr hab. Bronisław Marciniak, Wielkopolanin, profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był rektorem tej w uczelni w latach 2008-2016, a także przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta (2001-2004) oraz  członkiem i przewodniczącym Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UAM i dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.
Profesor Bronisław Marciniak specjalizuje się w fotochemii i chemii wolnych rodników. Jest autorem lub współautorem ponad 160 artykułów naukowych z tego zakresu, publikowanych głównie w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 1 patentu. Jest także redaktorem kilku prac zbiorowych, które ukazały się w międzynarodowych wydawnictwach. Był promotorem 10 rozpraw doktorskich i kilkudziesięciu prac magisterskich. Wielokrotnie przebywał w ośrodkach zagranicznych na stażach naukowych, m. in. w Kanadzie, Niemczech, Japonii , Chile oraz jako stypendysta Fulbrighta w USA. Nawiązane za granicą kontakty zaowocowały wieloletnią, intensywną współpracą międzynarodową z uniwersytetami na terenie Europy,  Ameryki i Japonii. Profesor Marciniak potrafi skutecznie zabiegać o środki zewnętrzne na realizację zamierzeń naukowych. Sam kierował kilkunastoma grantami krajowymi i trzema projektami międzynarodowymi. Te ostatnie zasługują na szczególne podkreślenie, gdyż umożliwiły pozyskanie cennej aparatury specjalistycznej dla UAM i stworzenie sieci naukowo-badawczej w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej.

Legitymuje się bogatym, wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem organizacyjnym. Sprawował niemal wszystkie funkcje uniwersyteckie – od kierownika Zakładu, poprzez prodziekana, członka Senatu, prorektora aż do rektora UAM.  Był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2012-2016). Zasiadał w radach naukowych, m. in. Instytutu Chemii Fizycznej PAN,  Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Uczestniczył w organizacji międzynarodowych seminariów dotyczących studiów magisterskich i doktoranckich w procesie bolońskim oraz wielu międzynarodowych konferencji naukowych.

Prof. Bronisław Marciniak jest nie tylko uczonym, lecz także oddanym mężem, ojcem i dziadkiem, skupiającym rodzinę i przyjaciół przy wspólnym muzykowaniu. Innym zamiłowaniem profesora jest sport, a szczególnie siatkówka, którą nie tylko sam uprawia, ale i propaguje w środowisku akademickim Poznania.

KONTAKT

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
tel. +48 61 829 1990
marcinia@amu.edu.pl

 

V-ce Dyrektor Centrum

Prof. UAM dr hab. inż. Jakub Dalibor Rybka

Profesor Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, związany z tą uczelnią od 2013 roku. Studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie ukończył na Universitat fur Bodenkultur Wien w Austrii. Po kilku latach pracy na rzecz UAM procedura habilitacyjna ukończona została na Wydziale Biologii UAM. Naukowo zajmuje się wykorzystaniem nanomateriałów w biotechnologii oraz inżynierii biomedycznej.

Prywatnie, głowa rodziny, ojciec bliźniaków (Władysława oraz Witolda) w wieku wczesno przedszkolnym oraz fan youngtimerów marki Mercedes-Benz.

 

KONTAKT

Prof. UAM dr hab. inż. Jakub Rybka
tel. +48 61 829 1875
jakryb@amu.edu.pl


Dyrektor Centrum w latach 2009-2017

 

Bogdan Marciniec profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rektor tej w uczelni w latach 1988-1990, wybitny uczony, chemik, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i European Academy of Arts, Sciences an Humanities oraz Mirror Group Europejskiej Platformy Zrównoważonej Chemii. Utworzył Fundację UAM (1990) oraz pierwszy w Polsce Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu (1995), którego był wieloletnim dyrektorem. Należy do światowej rangi specjalistów w zakresie chemii krzemu i katalizy metaloorganicznej, koncentrując swoje badania na syntezie związków organicznych krzemu (także boru i germanu) w oparciu o nowe reakcje i nowe katalizatory znanych reakcji. Autor ponad 350 publikacji, w tym 14 książek (9 w języku angielskim), a także 130 patentów oraz ponad 40 technologii przemysłowych, z których 14 wdrożono w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym "UNISIL" w Tarnowie-Mościcach zał. w 1989 przez profesora Marcińca. Uhonorowany m.in. nagroda Premiera (2001). Medalem J. Śniadeckiego (2003) Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz Nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Polski Nobel) w obszarze nauk technicznych (2009), a także "Perłą Honorową" w dziedzinie nauki przyznawana przez "Polish Market" (2009). Profesor Marciniec dąży do wdrożenia w Poznaniu koncepcji europejskiego modelu współpracy nauki z praktyką gospodarczą. Jest pomysłodawcą projektu, Dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w latach 2004-2017 i Przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

KONTAKT

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec
tel. +48 61 829 1900
bogdan.marciniec@amu.edu.pl

 

 

 

 

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.